lite om vad jag kan stå till tjänst med....

en första skiss, en idé

Det brukar gå till så att vi träffas för ett första samtal, antingen på kontoret eller på den tänkta byggplatsen.Vi tittar på ev. befintliga ritningar, markförhållanden, andra förutsättningar,  vilka behov som finns o.s.v. Därefter gör jag en skiss, ett första utkast, och ut ur detta tar vi sen beslut om hur vi går vidare. Jobbar vidare med förslaget, för att sen ev. färdigställa bygglovs- respektive konstruktionsritningar.

bygglovshandlingar

Jag tar fram bygglovsritningar och hjälper till med erforderliga handlingar för att få till ett bygglov. I ritningsväg så krävs normalt planer, fasader och minst en sektion i skala 1:100 samt situationsplan i skala 1:400.

konstruktionsritningar

Jag åtar mej uppdrag att ta fram konstruktionsritningar.

Som projekterande arkitekt har jag mångårig erfarenhet av konstruktion av hus i skalan tillbyggnad till gruppboende, via gymnastiksalar, industrilokaler och villor.

Jag har ritat och byggt flera egna bostadshus och har därmed skaffat mig kunskap om husbyggande även rent handgripligen.

kontrollansvar

Jag är certifierad kontrollansvarig (KA) av normal art (N) och åtar mej uppdrag inom detta område.

Sedan den nya Plan- och Bygglagen trädde i kraft i maj 2011 är det krav på att certifierad kontrollansvarig skall finnas vid byggprojekt som kräver bygglov.

För den oerfarne byggherren kan det vara en stor trygghet att ha en erfaren kontrollansvarig vid sin sida vid tvistesituationer som i värsta fall kan uppstå under byggtiden. Jag vill dock poängtera att detta är något jag upplever som relativt ovanligt.

visualiseringar

I vissa situationer kan det vara nödvändigt att ta fram ett bildmaterial på hur det kan tänkas komma att se ut. Det kan vara för att övertyga t.ex. skeptiska grannar, byggnadsnämnden eller den äkta hälften. Utifrån ett fotografi monterar jag in modellen av den tänkta byggnaden, vilket resulterar i ett naturtroget foto från framtiden.

3D-modeller

Jag arbetar i huvudsak i CAD-programmet ArchiCad i vilket man arbetar lika mycket i 3 som i 2 dimensioner. 

Som beställare får du möjlighet att framför skärmen traska runt och in i den virtuella modellen av det tänkt byggda. Detta ger bra möjligheter till förståelse för rumsligheter och tänkta situationer.

konsultation i byggfrågor i allmänhet och ekologiskt byggande i synnerhet

Jag har en mångårig erfarenhet av byggande och projekterande både handgripligen och som projektör och byggledare och kan fungera som bollplank i byggnadstekniska frågor. I synnerhet brinner jag för ekologiskt byggande och då specifikt när det gäller naturliga lösningar, material och kvalitet.