övre ogan

 Gården Övre Ogan vid sjön Ogan, 6 km väster om Järna består av fem stycken bostadshus och en gammal lada, vackert belägna kring ett gemensamt gårdsrum. Det finns några växthus, några äppelträd, en jordkällare, en vedeldad bastu, en alldeles underbar badklippa och en carport. Gården ligger i en av Södrtälje kommuns s.k. "lågstrålande zoner" och gränsar till Sjunda nationalpark.
Idag är vi 8 vuxna, 7 barn, en hundar, en katt, väldigt många svalor på sommaren, en och annan mus, några tranor, en älg då och då, och hösten 2015 såg vi vargen strax utanför fårhagen...

gemensamt

Vi har skapat en gemenskap kring stora delar av gården. I denna ingår sjötomten med badplats, brygga och vedeldad bastu, några tusen kvadratmeter odlingsyta eller betesmark. (Möjlighet att arrendera ytterligare betesmark finns).  Dessutom dricksvattenanläggningen, sophämtning, snöröjning, ett kretsloppsanpassat avloppssystem där allt spillvatten tas om hand på platsen, sjövattenanläggningen, vägar och carport, ett fårhus där vi för närvarande har fyra tackor och en bagge samt ett gemensamt Gårdshus att användas till vad vi väljer att använda det till, som är under uppförande. 

översiktsplan

...en tidig illustration över hur det skulle kunna se ut nån gång. Stämmer inte riktigt med verkligheten längre, men vad gör väl det?

stora huset

​Varsamt och känsligt renoverad och underhållen f.d. mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet. Gamla breda trägolv, fritt från plastfärg på väggar, tak och golv, kaklat badrum, timmerväggar, tilläggsisolerat, med cellulosaisolering, sjöutsikt, kakelugnar i tre rum.

Gårdshuset

Gårdshuset börjar ta form. På övre plan inryms en stor vacker sal med stora fönster åt väst, ost och syd. En sal som kommer att kunna användas för fester, kurser och annat. På nedre plan inryms en verkstad och en gästlägenhet för korttidsboende.

Åses hus

Ca 145 m², glasveranda med viss sjöutsikt.

Byggdes 1993 och inhyste till att börja med två vuxna, tre barn/tonåringar och två hundar.På den tiden var vi 5 vuxna, 8 barn/tonåringar, 3 hästar,hundar och katter på gården. 

ateljén

Ateljén var ursprungligen just detta, men är sen 2003 ombyggd till bostad. 

Höghuset

Höööghuset har fått sin form, och därmed sitt namn, som en naturlig följd av platsen det är byggt på. Inklämt mellan två befintliga byggnader, med en önskan om att skapa så goda kvaliteter som möjligt för alla de tre husen. Att skapa privata zoner, att behålla sjöutsikter, att inte inkräkta, att få plats...
Huset har en entrésida som vetter mot de gemensamma ytorna, det mer publika, med växthus, Gårdshus och eldplats, samt en baksida i väster med ostörda naturliga rum och utsikt över äng, skog och sjö.

Ekohus- på vilket sätt?

Höööghuset har dels byggts som ett svar på den inte helt okomplicarade vurmen för passivhusbyggande. Byggandet av passivhus fokuserar oftast på att man med hjälp av modern teknik som mekanisk värmeväxlingsteknik, extremt låga u-värden på fönster och hermetiskt täta hus kan uppnå väldigt låga uppvärmningskostnader. Ofta då på bekostnad av kvaliteter som tystnad, ljus och materialkänsla.
Detta hus fokuserar på att med hjälp av naturlagarna åstadkomma ett energieffektivt hus, men med bibehållna kvaliteter enligt ovan. Som exempel på detta kan nämnas att all inkommande friskluft tas in via 35 meter rör i mark, vilket medför frisk luft som aldrig är varken varmare eller kallare än +4°, sommar som vinter, förkylt och förvärmt. Alla väggar är isolerade med cellulosa, ingen plast är använd i väggar, tak eller golv. Våtrum har inga täta plastskikt utan har täta betonggolv och  murade väggar som är putsade med lerputs och är målade med äggoljetempera. Frånluft tas från våtrummen ner via varmgrund och värmer därmed golven på nedre planet.  Varmgrunden är en fuktsäker konstruktion som oxå är materialeffektiv, till skillnad från t.ex. platta på mark. I alla rum finns lerputsade väggar vilket bidrar till ett behagligt inomhusklimat i.o.m. sin fuktutjämnande kapacitet. Väggar är målade med äggoljetempera och tak är målade med limfärg. Vintertid värms huset av den vattenmantlade pelletskaminen som med sin placering mellan kök och vardagsrum alltid kommer att sprida värme både fysiskt och visuellt med sin levande pelletslåga. Sommartid värms dusch- och diskvatten av solpaneler på tak.
Huset är oxå byggt för att  det är så roligt att bygga, att man när man bygger i egen regi har möjlighet att testa lite annorlunda lösningar, experimentera lite...

härbret

Magda, Bo, Maura, Eira och Eviayas hus

Ca 55 m², glasveranda och sjöutsikt

Byggnaden renoverades 2010 och har nu större fönster runt om, en takkupa på övre plan, nytt duschrum med toalett, tvättmaskin och torktumlare. Nytt kök och ny pelletskamin.Tomt ca 1500 m². Byggrätt på ytterligare ett hus. På denna tomt finns också halva den gamla ladugården.

Vy från bastuns omklädningsrum mot doppet...

......den där underbara känslan när isen ligger blank och man vet att den bär. På med skridskorna bara.......nuförtiden är båthuset renoverat, upprätat, med nytt tak och ny färg. Dessutom berikad med en vedeldad bastu..........

....nice..........

....och ligger inte isen, så kan man ju ta sej en paddeltur på sjön.....

Invigningsfest i en inte på något sätt färdig danslokal. Men kul var det...

ladan och Gårdshuset.

bastu och brygga och skridskoåkare.

utsikt från bastubn...

fårhuset.

fåren gassar i nya fårhuset